tisdag 12 mars 2013

Till dig

Hela idén med att starta en blogg tillsammans började efter många roliga och inspirerande samtal i vårt arbetsrum, i korridorer, på fikat och efter våra lektionsbesök. Vi ville dokumentera våra samtal på något vis, så att vi kunde gå tillbaka till dem, omformulera och vidareutveckla dem. Ledord för oss i vårt skrivande är: lust, prestigelöshet och mod

Att vara lärare är en livslång process där man ständigt färdas i sitt eget lärande och sin egen lärargärning. Att samtala och utbyta erfarenheter kring vårt yrkesutövande synliggör vad vi gör, hur vi gör och också varför vi gör på ett visst sätt i våra klassrum. Med denna kunskap kan vi sedan göra än mer medvetna och förhoppningsvis kloka val. 

I början var bloggen stängd och kunde bara ses av oss som skriver. Eftersom vi synliggör brister i vår egen undervisning och använder oss själva som exempel fanns en rädsla för den transparensen det innebär. Vi valde att publicera bloggen för att vi ville inspirera andra till samtal och transparens, för det krävdes mod. Vi såg hur det utvecklade oss och hur det påverkade vår undervisning positivt. Vi trodde och hoppades att det i framtiden även skulle vara intressant för andra att läsa om. 

Vi har ett liknande rakt sätt att kommunicera på. Vi tycker väldigt lika i mycket, men inte i allt, och det är en styrka i det här projektet. Vi behöver varandra för att få dynamik i utvecklingsprocessen genom att vi ifrågasätter och bekräftar varandras inlägg. Vi är bra på olika saker, vilket gör att vi kompletterar varandra.

Lust har varit, och måste vara, styrande i allt det vi gör kring projektet Samtal mellan två lärare. Det ska vara ett projekt som växer fram under tid utan slutdatum. En period kanske vi bloggar mycket, en annan period lite eller inget alls. Lusten får styra.

Vi söker efter framgångsfaktorer, i undervisningen och lärandet, och tror att det positiva ger energi och glädje i undervisningen. Det påverkar både oss och eleverna. Debatten som förs i media runt skolan är ofta negativt vinklad. Det finns utan tvivel brister i skolan. Vi har emellertid valt att i vårt skrivande och i vårt yrkesutövande ta fasta på det positiva.

Prestigelöshet är också mycket viktigt för det vi skriver. Vårt skrivande ska handla om att dokumentera det riktiga samtalet, inte att skriva ner ett samtal som redigerats för att vilja visa upp och vara duktig. Utgångspunkten är att vi är i en lärandeprocess livet igenom. Samtalet får heller inte ersättas av detta projekt, det riktiga mötet öga mot öga som är basen och bloggandet ett sätt att dokumentera det samtalet.

Vi använder oss ofta av facklitteratur, skolforskning, artiklar och andras blogginlägg i våra reflektioner och refererar till dessa för att komma vidare i vår process. Det vi skriver här är personliga reflektioner, ett försök att förtydliga, förstå och använda det aktuell skolforskning och skoldebatt beskriver som gynnsamt för lärandet.

Sedan vi startade bloggen har det funnits olika möjligheter för er som läser att komma med kommentarer. Vi har nu valt att stänga för kommentarer här på bloggen. Vi öppnar gärna upp för diskussion och kommentarer med er som läser via twitter (@nyberg_malin och @fabulerat). Vi vill vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre.

Med vänligaste hälsningar Malin och Josefin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi har stängt för utomstående kommentarer här på bloggen, men vill gärna vara en del av de samtal och den process som gör svensk skola bättre. Om du har haft glädje av våra inlägg eller är fundersam över något vi skrivit, låt oss veta. Vi finns på twitter.

Vi hörs!

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...